Få et smukt prydbassin med biologisk vandrensning i haven​

Om prydbassiner

Et prydbassin anlægges til pryd, og er ikke beregnet til at bade i. Vandet bliver renset ved hjælp af et biologisk filter, som er indbygget i bassinet, og på den måde undgår man at skulle etablere et eksternt, teknisk vandrensningssystem, som kræver plads og stor opmærksomhed. 

Driftsomkostningerne er betydeligt lavere ved prydbassin end ved brug af traditionelle vandrensningssystemer, og beløber sig til omkring 1.500 kr. årligt ved et vandspejl på 100 m2

​​Konstruktion

Vores prydbassin kan etableres i alle former og størrelser - som en naturlig sø eller som et stringent spejlbassin med faste kanter af for eksempel granit eller stål.

Kontakt​ os og hør mere

Kontakt anlægsgartnermester Lars Juncker på telefon 46 49 61 03 eller e-mail: junckerhaven@gmail.com, hvis du vil vide mere om et prydbassin. 

Vi arbejder primært med anlæg af prydbassiner på Sjælland, men vi kører også gerne i hele landet.

Få inspiration til dit prydbassin

Se flere referencer her​

Case 1: Straussvej, København

Danmarks første regnvandsprojekt godkendt til vandleg

Svømmesøer eller naturpools er svømmebassiner hvor vandet recirkuleres og renses i biologiske filtre. Med den stigende interesse for lokal afledning af regnvand er teknologien ved at få en helt ny anvendelse. Med den samme metode kan man nemlig rense forurenet overfladevand så det kan bruges som rent vand i prydbassiner og til vandleg Og måske også på sigt badebassiner. Altså en langt bedre rensning end man kan nå med almindelig filterjord

Svømmesøer renses med er en teknologi der især er kendt i Mellemeuropa, men som også findes i Danmark. Her har ANLÆGSGARTNERFIRMAET Juncker Haven siden 2007 haft det som speciale og anlagt 60 anlæg, herunder to større friluftsbade godkendt til 400 daglige badegæster for Sorø Kommune og Vejle Idrætscenter.

Det er også dette firma der i 2021 skal i gang med det første projekt hvor overfladevand skal renses til finere brug. I første omgang til prydbassiner og vand legepladser med kanaler og et system af vandelementer. Her skal man ikke opfylde badebekendtgørelsens skrappe krav, men de knap så skrappe krav fra kommunens egen miljømyndighed. Københavns Kommune er bygherre mens Teknologisk Institut skal overvåge og teste rensningen.

​I det aktuelle projekt ledes overfladevandet først i et dekorativt for filter beplantet som et regnbed. det er dimensioneret som 1 m2 regnbed pr. 100 m2 modtageroverflade. 

Vandet ledes herfra ved gravitation i åbne og lukkede kanaler til gårdrummets centrale del, gårdrummets prydbassin.

Herfra recirkuleres vandet gennem det biologiske filter der her er installeret og her gemt under græsplænen. Biofilteret er opbygget således at det samtidig fungerer som buffer der opbevarer vandet til tørre perioder således at prydbassinet til stadighed er fyldt. Det rensede vand ledes i en åben kanal der anvendes til vandleg. Altså et banebrydende projekt der viser vejen for fremtidige projekter med samme målsætning

Renseteknikken er i princippet at lede det belastede overfladevand kontinuerligt gennem et porøst lag med en ekstrem stor partikeloverflade, således dannes biofilm der eliminerer skadelige bakterier, vira mv.


Det unikke er Svømmesøens know-how kan overføres til klar løsninger idet her kan man dimensionere rensekapaciteten, noget der ellers volder danske rådgivere problemer. Udgangspunktet er den tyske FLL-forordning der beskriver en række biofiltertyper og dokumenterer renseeffektiviteten.

Som indikator for sygdomskim testes her for e-coli og en to rokokker. Det sker også i det aktuelle projekt hvor Københavns kommunes miljø myndigheder har fastlagt kravende til det rensede vand.

Case 2: HP-Huset, Roskilde - 80 m2 vandspejl

HP-Huset i Roskilde har fået anlagt vores unikke vandrensningssystem, hvor al vandrensning foregår i et biologisk filter mellem sten og planter. Bassinet er således ikke tilkoblet et eksternt vandrensningssystem.

Mikroorganismer klarer vandrensningen, så længe vandet er over 5 grader celsius, og så længe cirkulationspumpen kører. Det årlige strømforbrug begrænser sig til en cirkulationspumpe på 170 watt, og pumpen kører ikke om vinteren

Plejeindsatsen er minimal, da der kun skal støvsuges og opsamles blade efter behov - det samme gælder den specielle skimmerkurv, der samler overfladepartikler fra vandet​.

Som en detalje kan nævnes, at dette prydbassin ikke er fuldsvejst - i bunden er der monteret bassinfolie af kraftigt gummi, en såkaldt EPDM-membran, og det har medført store anlægsmæssige besparelser.​

Vandet recirkulerer mellem de to bassiner - det ene prydbassin står med et rent vandspejl, det andet med sten, planter og biofilter.

Case 3: Skovvang plejecenter, Allerød - 15 m2  vandspejl

Skovvang Plejecenter i Allerød har fået anlagt dette smukke stål prydbassin med indbygget biologisk vandrensning. Filteret er indbygget i stenene i det fuldsvejste stålkar, og herudover er systemet unikt, da bassinet får tilført regnvand fra tagene.
​​
LAR - LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND
Ved tilførslen af regnvand bliver vandet i bassinet ekstra belastet på grund af urenheder og fækalier fra fugle, og særligt fosfat kan medføre stor forekomst af trådalger​.

Som modforanstaltning har vi derfor installeret et særligt filter med et materiale, der absorberer fosfat, og systemet virker helt efter hensigten.

Design: Henrik Jørgen Landskab http://www.landskab.dk/

Vil du have et tilbud?

Vi bor mellem København, Roskilde og Ringsted på Midtsjælland - Vi arbejder med svømmesøer og naturpools i hele Danmark.

  • ​Vi skaber individuelle haveløsninger med sten, vand og planter, vi har speciale i svømmesøer og naturpools
  • Vi elsker vand i haven, bygger smukke naturlige bassiner og spejlbassiner, koi damme, vandløb og vandfald
  • Vi håndterer regnvand på dekorativ og funktionel vis
  • Vi etablerer svømmesøer og naturlige swimmingpools og er førende i Danmark i udviklingen i private haver såvel som til offentligt brug i friluftsbade.

Vores anlægsgartnerfirma tilbyder individuelle haveløsninger med sten, vand og planter.

Med vores ekspertise hjælper vi vores kunder med at skabe de mest fantastiske haveanlæg.​

Om os

En del af Junckerhaven ApS.

Vi arbejder med individuelle haveløsninger, med sten, vand og planter, med naturen som forbillede - siden 1990.

CVR: 25650514

Kontakt os

​Junckerhaven ApS

Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03

Fax: 46 49 61 20

E-mail: junckerhaven@gmail.com