Lovgivning § - private svømmesøer​/naturpools

​Ved anlæg af en svømmesø/natupool kan det under visse omstændigheder være nødvendigt med tilladelse fra kommunen – det er dog langt fra altid tilfældet.

Hvilke ting gør sig gældende

De forhold, der gør, at det er nødvendigt med tilladelse eller dispensation til projektet er oftest:

Byzone

Der er normalt intet til hinder for at etablere en svømmesø/naturpool i byzone - Check lokalplanen​

Planloven

Hvis søen anlægges i landzone kan kommunen kræve at der søges om landzonetilladelse

​​

Fredninger

Hvis søen anlægges i beskyttelseszone for strand, skov eller lignende vil kommunen kræve, at der ansøges om dispensation

Naturforhold

Hvis søen anlægges i et beskyttet naturområde vil kommunen kræve, at der ansøges om dispensation

Vi anbefaler

Den sikreste måde at opnå tilladelse til sin svømmesø er at kende de krav, myndigheden stiller for at give tilladelsen eller dispensationen

Kommunerne vurderer ikke altid sager der ligner hinanden ensartet - det kan derfor være en fordel at gøre sin bopælskommune opmærksom på hvilke afgørelser andre kommuner har truffet og hvad de lagde til grund for afgørelsen. Der er flere eksempler på, at kommunerne har givet landzonetilladelse efter Planlovens § 35 til svømmesøer, bl.a. Rønne Kommune d. 17. januar 2008 og Fredensborg Kommune d. 16. februar 2009, Lejre kommune i 2 sager i 2015

Vi anbefaler derfor, at du som bygherre tager kontakt til rådgivningsfirmaet Grontmij, der har et præcist kendskab til lovgivningen indenfor alle disse områder og som er vant til at samarbejde og forhandle med de mange kommunale sagsbehandlere i hele landet.

Grontmijs kontaktperson for svømmesøer er Morten Asp Hansen, tlf. 27 23 14 21 - MortenAsp.Hansen@grontmij.dk

Særlig dispensation til Ruds Vedby friluftsbad, Sorø Kommune ​

​Bemærk at der i forbindelse med etableringen og drift af Ruds Vedby friluftsbad er blevet givet særlig dispensationstilladelse til Sorø kommune, da badet er dimensioneret efter den tyske FLL forordning, hvor der nøje kan beregnes effektiviteten af biofilteret. Således er der f.eks. givet tilladelse til 400 daglige badegæster i ca. 860 m3 samlet vandvolumen

Læs meget mere om Ruds Vedby friluftsbad her>>

Retningslinjer for kunstige svømmesøer ​med offentlig adgang

Vil du have et tilbud?

Vi bor mellem København, Roskilde og Ringsted på Midtsjælland - Vi arbejder med svømmesøer og naturpools i hele Danmark.

  • ​Vi skaber individuelle haveløsninger med sten, vand og planter, vi har speciale i svømmesøer og naturpools
  • Vi elsker vand i haven, bygger smukke naturlige bassiner og spejlbassiner, koi damme, vandløb og vandfald
  • Vi håndterer regnvand på dekorativ og funktionel vis
  • Vi etablerer svømmesøer og naturlige swimmingpools og er førende i Danmark i udviklingen i private haver såvel som til offentligt brug i friluftsbade.

Vores anlægsgartnerfirma tilbyder individuelle haveløsninger med sten, vand og planter.

Med vores ekspertise hjælper vi vores kunder med at skabe de mest fantastiske haveanlæg.​

Om os

En del af Junckerhaven ApS.

Vi arbejder med individuelle haveløsninger, med sten, vand og planter, med naturen som forbillede - siden 1990.

CVR: 25650514

Kontakt os

​Junckerhaven ApS

Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03

Fax: 46 49 61 20

E-mail: junckerhaven@gmail.com