Svømmesø giver dig det bedste fra swimmingpoolen og havebassinet

Om svømmesøer

Svømmesøer er beregnet til svømning, badning og leg, og sæsonen kan med fordel forlænges med vinterbadning og skøjteløb i vinterhalvåret. En svømmesø indeholder helt klart og rent ferskvand, der bliver renset 100% biologisk ved hjælp af mikroorganismer, uden brug af klordesinfektion.

En svømmesø har både havebassinets smukke udseende med vandplanter og ferskvand, og det praktisk anvendelige fra swimmingpool’en med opholdszoner i vandet, og sikker op- og nedstigning.

Se billedreferencer fra vores anlæg nederst på denne side

Anvendelse

Svømmesøer er som navnet antyder beregnet til svømning/badning/leg. Flere af vores kunder bruger den også til skøjteløb og vinterbadning

Historie

Svømmesøerne blev udviklet op gennem 1980’erne og 1990’erne​, særligt i Østrig, Schweiz og Tyskland. Alene i Tyskland er der anlagt mere end 10.000 svømmesøer i privathaver, og 140 store friluftsbade med plads til mange badegæster​.

Junckerhaven tog idéen med svømmesøer til Danmark i 2008, og har indtil videre etableret omkring 40 anlæg med biologisk vandrensning.

Størrelse

Svømmesøer kan anlægges helt ned til 25 m2 og helt op til 10.000 m2, afhængig af, hvordan de skal bruges. I privathaver anlægger vi typisk svømmesø i størrelsen 50-100 m2, og naturligvis større på camping- og feriecentre med flere daglige badegæster.​

Vandplanter og vandbiologi

​Ved etablering af en svømmesø er der et begrænset antal plantearter at vælge imellem, og det krystalklare vand opnås kun ved en høj grad af vandrensing, som primært sker gennem mikroorganismer.

Vandets fosfatindhold skal holdes under 0,01 ml/g pr. liter med et særligt fosfat-absorptionsfilter, der indbygges i en såkaldt skimmersø ved siden af svømmesøen. Det lave fosfatindhold giver planterne i bredzonerne begrænsede levemuligheder, men minimerer samtidig dannelsen af uønskede tråd-alger, hvilket er en hårfin balance.

Vand tiltrækker som altid dyr, men de har svært ved at finde føde i svømmesøens næringsfattige vand, og tager sjældent ophold i det.

Fugle, bier og sommerfugle drikker af vandet, og salamandre kan forekomme, når vandet er i særlig god balance. Frøer ses sjældent i vandet, og myg ses aldrig.

Konstruktion og design

En svømmesø bliver designet i en naturlig, organisk form, eventuelt med én eller flere rette sider mod land, og grundlæggende med tre zoner i badeområdet.

Arealet til badning, svømning og leg afhænger meget af designet, men udgør typisk kun cirka 33% af vandspejlet:

  1. En dekorativ bredzone på cirka en meters bredde ved kanten med planter og sten, og en vanddybde på 5 cm. Der etableres et kildevæld i bredzonen for vandcirkulationens skyld.
  2. En lavtvandszone med en vanddybde på 100-120 cm til svømning og hvile, og med let adgang til land med trædesten eller pool-stige. Desuden er der mulighed for at etablere et særligt børneområde med lavere vand.
  3. En dybvandszone med en vanddybde på normalt 200 cm til svømning og hovedspring.


Hvad skal du vide om vores svømmesø?
Se TV-indslag her

En lille, dekorativ skimmersø med plantevækst etableres tæt ved svømmeområdet. Skimmersøen har en dobbeltfunktion - her er pumpen og det biologiske filter indbygget, og her bliver blade, pollen og støv transporteret hen, og kan let fiskes op med et net.

Læs mere om designprincipper og find arkitekt

Pleje og Pasning

En svømmesø kræver pleje og pasning som en traditionel swimmingpool, dog er metoderne noget anderledes:

Skimmersøen opsamler de fleste urenheder, som fjernes let med et fiskenet. Vandplanterne skæres ned om foråret, og samtidig støvsuges og børstes svømmesøens bund og sider grundigt, hvis den har været lukket ned om vinteren.

En bundstøvsugning kan med fordel gentages et par gange i løbet af sommeren afhængig af, hvor meget svømmesøen bliver brugt - her er en støvsugerrobot velegnet.

Anlægs- og driftsomkostninger

​Beregn selv på budget ved at etablere en dejlig svømmesø i haven - Læs mere i prisoversigten her>>

Driftsomkostninger

Svømmesøer er miljøvenlige og har et meget lavt strømforbrug. Med et vandspejl på 50-100 m2 har en svømmesø en strømudgift på 1500-2000 kr. om året.

Beregn selv budgettet ved etablering af en svømmesø i haven:​ Prisoversigt

Kontakt os og hør mere om svømmesø

Kontakt gerne anlægsgartnermester Lars Juncker, hvis du vil høre mere om vores arbejde med etablering af svømmesø på telefon 46 49 61 03 eller e-mail: junckerhaven@gmail.com.

Vi er beliggende på Sjælland, men kører gerne rundt i hele landet for at anlægge svømmesøer.

Få inspiration til din svømmesø - se nogle af vores flotte cases herunder 

Case 1:  Svømmesø med Infinity -  Dronningmølle

Denne unikke svømmesø er placeret midt i en af danmarks naturperler, i et fredet lyngområde kaldet lille Rusland​

Svømmesøens samlede vandspejl udgør 45m²  og er designet af bygningsarkitekt Peter Thell Eriksen som også har tegnet det smukke sommerhus. Søen er fuldstøbt på alle sider og der er monteret massive jernkanter overgang mellem land og vand. 

Jernkanten danner også afslutning som infinitikant (vandet løber ud over kanten af søen) og smelter på den måde sammen med landskabet i baggrunden. Jernet er blevet konstrueret af vores faste samarbejdspartner i stål, Dennis Marlev, Martlev structurel Design

Søen er opvarmet med en luft til vand varmeveksler til 25 grader i sommerperioden og er derfor også monteret med et sikkerheds- varme Cover fra Covrex.com. Coveret skjules på fornem vis., når det er rullet sammen under den store buede træterrasse. 

Skimmersøen er indbygget i søen​ i bredzonen, bag den lille svævende lille solterrasse. Så kan vi ikke lave det meget bedre! 

​Case 3: Svømmesø Gadevang

Vandspejls Areal 41 m2

Cirkulært svømmeområde Ø 5 meter i træ - Dybde 150 cm

Lavvandsområde med 40 cm´s dybde til børn belagt med pofyr og trappe med udvalgte danske natursten

Indbygget biofilter område

Træterrasse i lærk

Bemærk svømmesøen's lodrette vægge er med træ fra vores østrigske partner

​Case 4: Svømmesø med vandfald - i Virum

​​Etableret: 2009  - Vandspejl: 50 m² - Sted: Virum - Privat

Indehaverne af denne svømmesø er ivrige badegæster i Furesøen tæt ved, men drømmen om eget badevand i haven og tilmed i helt rent og klart ferskvand er gjort til virkelighed med dette spændende og helt individuelle haveprojekt. Havens niveauer er udnyttet til at skabe et slyngende vandløb, der kan skimtes i baggrunden langs græsset. Vandet risler til svømmesøen, hvor der bades, og løber derfra udover et gardin fald til skimmer søen, beliggende i havens nedre niveau. Svømmesøen er fuldstøbt og udvendigt beklædt med skal mursten. . Vandgardin faldet er udført i stål. Stålet sørger for et kontrastfyldt, solidt og rustikt look til huset og havens øvrige materialevalg. Svømmesøen er fuldstøbt, udvendig på muren mod skimmer søen er der beklædt med specielle skal mursten.

Case 6: Svømmesø i Birkerød - Vinder af DM i Vand i Haven

​Etableret: 2007 - Vandspejl: 50 m² - Sted: Birkerød - Design: Junckerhaven​

DM-vinder: Svømmesø er en lise for sjælen

Mette Okholm og Klavs Holm vandt DM i vand i haven med deres fine svømmesø. Vi har ikke fortrudt et sekund. Det er en lise for sjælen at have vand så tæt på. 

Drømmen om badevand i sin egen have, tæt på terrasse og ophold, i pagt med naturen i baggrunden. Her kommer svømmesø-konceptet virkelig til sin ret. Søen er opbygget med 3 zoner; en dybvands zone på hele 3 meter i dybden i for grunden, en lavt vandszone med 120 cm’s vanddybde for hvile og leg. Herfra op- og nedstigning med trædesten til terrasse øen i baggrunden. Bredzonen i kanten af søen skaber den naturlige overgang mellem land og vand. I bredden ses nogle sten over vandoverfl aden. Det er herfra, vandet recirkuleres fra skimmersøen. Herved dannes en bølgeeffekt over vandspejlet, der med virker til, at pollen, støv og blade kontinuerligt presses hen og ind i skimmer søen (bag broen). 

Case 7: Svømmesø i præstegårdshaven Mårum

Præstegårdshaven i Mårum danner base for denne skønne svømmesø ​med samlet 100 m2 vandspejl. Det særlige ved dette projekt var vores bygherres ønske om at etablere en bro på hele 6 meter på tvær af søen. Broen blev forarbejdet af firmaet Wood Ways og fungerer som platform for  leg, fotografering som ved vielse, konfirmation m.fl. Derudover var ønsket at der skulle være en tovbane med direkte udspring til søen - se billeder. En nervepirrende oplevelse at slippe lige før broen og med fuld fat som en raket suse i vandet, søen er da også næsten 3 meter dyb.

Case 8: Svømmesø i den gamle bydel, Korsør

Dette fine haveanlæg med svømmesøen som hjertet i lukkede gårdrum er  formet som på spændende vis som et dobbelt S, liggende forskudt fra hinanden,  er designet af havearkitekt Karen Dahl 

Vandspejlet er i alt 90 m2, inkl. skimmersøen, der ligger i den smalle ende, adskilt med en lille bro. Søen er hele 3 meter dyb. Nyd billederne og drøm om en dukkert i det friske og klare vand.

Case 9: Kæmpe svømmesø på 278 m2 i Herfølge

Tekst på vej...​

Case 10: Svømmesø Vedbæk

​Vandspejl 65 m2 - etableret 2009 - Design ved Anne Statusholm Landskabsarkitekter

Huset er opført i 2009 i en moderne funkis inspireret stil. Svømmesøen er placeret, så søen kan nydes både inde fra huset og fra haven. Terrassen giver adgang fra huset og direkte ud til svømmesøen. Der er sat forskellige vandplanter i svømmesøens bredzone. På sigt suppleres beplantningen udenfor med en plantning af sommerfuglebusk, purpur solhat, salvie, stjerneskærm, sct. hansurt og græsser i forlængelse af skimmersøen, så svømmesøen omkranses af træterrasser og beplantning, men stadig har uhindret udsigt til naturområdet. Der er anlagt terrasser på to af husets sider. På husets nordvestside giver terrassen direkte adgang til svømmesøen. Her er også en mindre sol terrasse, som man kommer til via en træbro. Fra begge terrasser og broen i der adskiller dem Her kan der springes direkte i den dybe zone i vandet, hvilket ikke mindst børnene i familien sætter pris på.

​Kildevældet er en vigtig forudsætning for, at søen kan fungere. Det rensede vand fra skimmersøen ledes hen til kildevældet, hvor det ledes ud i svømmesøen. Der er således tale om et lukket system, hvor kildevældet samtidig har en æstetisk funktion. Lyden af rislende vand er et yderligere aktiv, der forstærker indtrykket af vand i haven og virker dejligt beroligende.​

Det var et krav fra ejerne, at den nye have og svømmesøen skulle have en tæt kontakt og en god udsigt til det tilgrænsende naturområde. Vedligeholdelsen af haven er meget nem, hvilket også var et krav fra ejerne. Alligevel er det lykkedes at skabe en have med stor variation og indhold, der er smuk både sommer og vinter.​​

Case 11: Sørø

​100 m2 vandspejl

Design: Jane Schul

Hvad skal du vide om vores svømmesø?
Se TV-indslag her

Case 19: Svømmesø Korsør

Samlet vandspejl 85 m2 - Design, Henriette Lyngsted, Lyngsted Landskab

https://www.lyngsted-landskab.dk/

Se indslag fra TV2 Øst her

Case 2: Svømmesø ved lille landsted, Gunderød

Etableret 2010 - Vandspejl 65 m2

Design: Junckerhaven

​​Denne smukke og naturlige svømmesø er beliggende i tæt kontakt med opholdsterrassen  i beton, ved den smukke beboelse. Der er tilbygget en træterrasse der sikrer direkte adgang (hovedspring til vandet. 

Case 4: Svømmesø Fyn

Vandspejlsareal 900 m2
Svømmeområde ca 500 m2 i dybde 40/120/300 cm belagt med brudfliser og lodrette mure beklædte samt trædesten i Pofyr
Biologiske vandrensnings områder på begge sider af svømme området tilplantet med vandplanter og nøkkeroser
Terrasse og mure på land med Pofyr
Træterrasse i massiv Egetræ
Svømmesøen oplyses med 28 undervandsspot

Design: Arkitekt Anders Sunke
Pofyr: Se mere

Case 5: Svømmesø Farum

​80 m2 vandspejl

Dette luksuriøse haveanlæg med svømmesø blev anlagt i efteråret 2008. Ønsket var at etablere et haveanlæg ud over det sædvanlige i de bedste materialer, og samtidig skabe en lukket oase. Haven skulle indeholde terrasser tæt ved huset og en solterrasse i tæt kontakt med vandet, når der skal bades i svømmesøen. Et vandfald i baggrunden sørger for lyd og stemning. Svømmesøen er udformet dels poolagtigt i stringente former med granitbordursten og chaussesten, man også naturlige bredder med sten og vandplanter. Et spændende og individuelt design. Træarbejdet i haven er et kapitel for sig. Træet danner smukke terrasser til ophold, en “svævende” bro forbinder træterrasserne. Terrassebrædderne leveres hensigtsmæssigt med en rillet og en glat side på de vandrette flader. På terrasser og bro er det hensigtsmæssigt med den rillede og skridsikre side op, især når de bliver våde, som her i et bademiljø. Hegnet i baggrunden forhindrer indtrængen i haven og er isoleret med støjbatts for at nedsætte lydpåvirkningen udefra, men også den “anden” vej for at mindske støjen hos naboerne, når børnebørnene leger i vandet. Hegnet er delt

op, hvor det er højest med en kumme med beplantning bag liggestolene. Træet er af hårdtræssorten Cumaru.

Vandfaldet i baggrunden forsynes med to pumper fra skimmersøen, en pumpe kører konstant og sørger for vandets rensning gennem de biologiske filtre monteret i skimmersøen og en ekstra effektpumpe kan tændes, når der virkelig ønskes lyd og vandeffekt i vandfaldet. Trædesten krydser faldet og forbinder havens terrasser. Op og nedstigning af vandet sker ved en trædestenstrappe direkte fra træterrassen.

Case 12: Vejle

Unikt haveanlæg med svømmesø, samlet vandspejlsareal på hele  430 m2, opdelt i en større sø til svømning i 3 meters dybde, en mindre sø med ca. 60 cm's dybde ​samt sø til vandrensning. Der er anvendt 500 tons nøje udvalgte skifferblokke fra Minera, Norge. Den største som fungerer som udsprings sten er på 4.4 tons. Anlægget har hele 21 stk. kildevæld/vandfald.

Tekst på vej...​

Case 14: Them

Tekst på vej...​

Case 15: Svømmesø Holmegaard

100 m2 vandspejl

Landlig idyl og naturalistisk svømmesø. Hvem kan forestille sig en traditionel pool her? Svømmesøkonceptet giver de rette  designmæssige muligheder, når der skal formgives i det naturlige landskab.

Design: Junckerhaven.

Case 16: Svømmesø Slagelse

83 m2 vandspejl

Design: Junckerhaven​

Case 17: Svømmesø i Lille Skensved

Indehaverne her er passionerede plantesamlere og har tilmed en større koidam mv. Ønsket var, at skabe et nyt smukt haveanlæg med svømmesø i arealet mod marken og landskabet, der kan nydes i haven og fra husets store tilbygning med panoramaudsigt. 

Vandet betragtes ikke kun. Den mandlige indehaver er blevet en habil vinterbader, tilmed i vinteren 2010, hvor søen måtte holdes fri for isen. Udsigten til træterrassen, vandet og landskabet i baggrunden giver beskueren ro og harmoni. Stigen byder velkommen til badning.

Case 18: Asserbo - 70 m2 vandspejl

Tekst på vej

Vil du have et tilbud?

Vi bor mellem København, Roskilde og Ringsted på Midtsjælland - Vi arbejder med svømmesøer og naturpools i hele Danmark.

  • ​Vi skaber individuelle haveløsninger med sten, vand og planter, vi har speciale i svømmesøer og naturpools
  • Vi elsker vand i haven, bygger smukke naturlige bassiner og spejlbassiner, koi damme, vandløb og vandfald
  • Vi håndterer regnvand på dekorativ og funktionel vis
  • Vi etablerer svømmesøer og naturlige swimmingpools og er førende i Danmark i udviklingen i private haver såvel som til offentligt brug i friluftsbade.

Vores anlægsgartnerfirma tilbyder individuelle haveløsninger med sten, vand og planter.

Med vores ekspertise hjælper vi vores kunder med at skabe de mest fantastiske haveanlæg.​

Om os

En del af Junckerhaven ApS.

Vi arbejder med individuelle haveløsninger, med sten, vand og planter, med naturen som forbillede - siden 1990.

CVR: 25650514

Kontakt os

​Junckerhaven ApS

Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03

Fax: 46 49 61 20

E-mail: junckerhaven@gmail.com